msmida.com

portfólio |  referencie |  kontakt
msmida.com
Ponúkané produkty sú tvorené pomocou následujúcich open source riešení:

• PHP
PHP je v súčastnosti veľmi rozšířená technológia umožňujúca jednoduché programovanie na strane webservera (server-side programming).Tento programovací jazyk sa používa pri tvorbe rôznych interaktívnych web aplikácií.

• MySQL
MySQL je relačná databáza typu DBMS (database managment system) a vychádza z deklaratívneho programovacieho jazyka SQL (Structured Query Language). Vďaka svojej open source licencii a rýchlosti je v poslednej dobe takmer nejobľúbenejším systémom. MySQL je malý, rýchly a jednoduchý databázový systém.

• HTML
HTML znamená HyperText Mark-up Language a je to jazyk slúžiaci na tvorbu základov internetových stránok. Dokážete s ním vytvoriť nadpisy, jednoduchý text, obrázky, odkazy i tabuľky.

• Javascript
JavaScript je klientský skript. To znamená, že sa program odesiela so stránkou na klienta (do prohliadača) a až u klienta je aktivovaný.

• AJAX
AJAX je moderná technológia často využívaná v súčastných webových aplikáciách. Je súčásťou RIA, nového smeru programovania smerujúceho k vyššiemu uživateľskému komfortu a funkčnosti aplikácií.

• APACHE
Apache je softwarový server, teda program zaisťujúcí obsluhu prehliadočov jednotlivých návštevníkov. Medzi výhody Apache patrí hlavne dostupnosť pre všetky hlavné platformy (Windows, Linux…) a tiež fakt, že Apache je vyvíjaný ako open source.