msmida.com

portfólio |  referencie |  kontakt
msmida.com
Referencie:
 
verejne dostupné
 
hotelonline.sk [ webdesign, online rezervácie, intranet aplikácia ]
danielain.sk [ webdesign, online rezervácie, intranet aplikácia ]
sia.gov.sk [ webdesign, administračný modul ]
2j-antennae.com [ webdesign, administračný modul, intranet aplikácia ]
opteam.sk [ webdesign, administračný modul ]
bps-as.sk [ webdesign, administračný modul ]
nsp-bardejov.sk [ webdesign, administračný modul ]
ms-atlas.sk [ webdesign, administračný modul ]
stamat-invest.sk [ webdesign, administračný modul ]
olta.sk [ webdesign, administračný modul ]
cooplux.sk [ webdesign, administračný modul ]
 
verejne nedostupné
 
extranet aplikácie: 15 individuálnych riešení
CMS: 2 individuálne riešenia